Algemene toelichting op mijn werk

Ik maak kunst vanuit een bepaalde verwondering en wil, door middel van mijn werk, de toeschouwer eveneens verwonderen.

Het thema dat als een rode draad door mijn werk loopt is de natuur. In mijn nieuwste werk, only people-lonely people, richt ik mij op het stille verdwijnen van steeds meer wilde dieren. Blijven wij als mens uiteindelijk alleen over. Silent Spring - Das leise Artensterben.

In mijn kunst gaat het over de relatie van de mens tot de in het wild levende dieren. Deze relatie fascineert mij. Kunnen wij nog samenleven met wilde dieren of zien wij de natuur als een soort pretpark waar je op zondagmiddag heen gaat? Vinden wij de natuur lastig en beschouwen wij veel dieren en planten als een plaag of verlangen wij naar de wildernis waar wij ooit ook deel van uit maakten?

Als kunstenaar maak ik objecten, grafiek, sieraden, installaties en animaties. Hierbij gebruik ik graag wat deze tijd mij aanbiedt, zowel aan materialen en technieken als aan onderwerpen. Alles staat in dienst van het beeld dat ik voor ogen heb. Techniek en materiaal gebruik ik als middel om mijn doel, het uiteindelijke kunstwerk, te bereiken.

 

Anke van Westerlaak